Ingyenes ÖSD német nyelvvizsga

Következő B2 és C1 vizsga időpontja 2018. 05. 11- 13. jelentkezési határidő: 04.25.

További időpontok »

Mit kell tudni az ÖSD német nyelvvizsgáról?

osd_diplomaNyelviskolánk akkreditált ÖSD német vizsgahely. Ez azt jelenti, hogy helyben Vácott megszerezheted az alap, középfokú, felsőfokú sőt gazdasági szaknémet C típusú nyelvvizsgát. Sikeres vizsga esetén megkapod a magyar állami vizsgabizonyítványt és ezen kívül az osztrák ÖSD bizonyítványt is, sőt 2018-tól a vizsga díját az állam megtéríti neked(aktuális jogszabályok alapján). Az ÖSD vizsgát számos ország intézménye, egyeteme elfogadja, megkönnyítve a külföldi tanulást, munkavállalást.

Milyen vizsgára lehet jelentkezni?

ÖSD ZERTIFIKAT DEUTSCH ALAPFOKÚ AKKREDITÁLT IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT B1 SZINTŰ NYELVVIZSGA LEÍRÁSA

Az alapfokú B1 vizsga ifjúsági és felnőtt témakörben is letehető. Az ifjúsági B1 vizsgát a 14-16 éves korosztálynak ajánljuk,de a diákok is választhatják a felnőtt vizsgát, sőt a felnőttek az ifjúságit. A vizsgák akkreditáltak és teljesen egyenértékűek. Az ÖSD alapfokú B1 szintű nyelvvizsga teljes mértékben megegyezik a GOETHE INTÉZET alapfokú B1 szintű nyelvvizsgával.

A vizsga részei:

Olvasásértés + nyelvtani elemek 90 perc

Olvasásértés
A vizsgázó 3 feladatot kap, ahol olvasott szövegekhez újságcímeket, és a szöveg értelmezése alapján megadott kijelentéseket párosít össze.
Maximális pontszám 75 pont.

Nyelvtani elemek
A vizsgázó nyelvtani feladatokat old meg tesztben, valamint számot ad szókincséről is.
Maximális pontszám 30 pont

Hallás utáni értés 30 perc
A vizsgázók három feladatot oldanak meg CD meghallgatásával. A meghallgatott interjúk, rövidhírekhez tartozó tesztben, az igaz és hamis állítások megadásával, számot adnak globális és szelektív szövegértésből.
Maximális pontszám 75 pont.

Íráskészség 30 perc
A vizsgázók a megadott kritériumok alapján egy levelet írnak.
Maximális pontszám 45 pont.

Szóbeli vizsga 15 perc
A vizsgázó 10 perc felkészülési időt kap a megadott feladatokra.

A vizsga három részből épül fel
1. Bemutatkozás.
2. A kapott témáról beszélgetés.
3. Közös feladat megbeszélése.

Maximális pontszám 75 pont.

Értékelés:

Az ÖSD B1 szintű bizonyítvány megszerzésének a feltétele, hogy az írásbeli és szóbeli vizsga eredménye minimum 60% legyen. A vizsga egyes részelemeit minimum 60%-ra kell teljesíteni.

Sikeres vizsga esetén két bizonyítványt kap, az állami vizsgabizonyítványt alapfokról és az ÖSD Zertifikat Deutsch nemzetközi vizsgabizonyítványt.

Nyelviskolánkban 300 óra tanulás után javasoljuk a B1 vizsga letételét.

ÖSD Zertifikat B2 KÖZÉPFOKÚ AKKREDITÁLT SZINTŰ NYELVVIZSGA

A vizsga 14 éves kortól ajánlott. A vizsgázónak a hétköznapi nyelvben való maximális jártasságát és a szaknyelvek finom árnyaltságát is tudnia kell. Kitűnően kell a különféle nyelvi szituációkban a korrektséget érzékeltetni. A vizsga igazodik az Európa Tanács irányelvekhez.

A vizsga részei:

Olvasott szöveg értése 90 perc
Az olvasás értés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. A következő  feladat típusokat  kell megoldani: szövegkiegészítés,  címválasztás, feleletválasztó,   valamint nyelvi teszt.

Maximális pontszám 20 pont

Hallott szöveg értése 30 perc
Első feladatként egy rádióriport alapján kell a vizsgázónak igaz és hamis állításokat megjelölni. A második feladatban egy beszélgetés információit  kell a tesztben megadott szempontok alapján kiszűrni.
Maximális pontszám: 20 pont.

Íráskészség 90 perc
1. Hivatalos levél (e-mail) írása a megadott kritériumok alapján.
2. Megadott témáról állásfoglalás írása
Maximális pontszám 30 pont.

Szóbeli vizsga 15-20 perc

A vizsgázó közvetlenül a vizsga előtt 15 perc felkészülési időt kap, az első és a harmadik feladathoz.

Vizsga részei:
1. Bemutatkozó beszélgetés  5 témakörből. A témakörök a következők lehetnek: Média, sport, munka, nyelvtanulás, olvasás
2. Képleírás: A vizsgázó 3 kép közül választhat egy képet, amelyről szabadon beszélhet. A képen lévő szöveget a képleírásba bele kell illesztenie
3. Vélemény nyilvánítás megadott témában

Maximális pontszám 30 pont. 

Értékelés

Változás az ÖSD B2-es vizsga pontszámaiban

2017. márciustól változtak a minimális pontszámok a B2-es vizsgán. Ahhoz, hogy egy vizsgázó sikeres vizsgát tegyen és a Magyarországon akkreditált vizsgáról bizonyítványt is kapjon, minden készségre vonatkozóan el kell, hogy érje a 40%-os ponthatárt:

Olvasott szövegértés:   8 pont a maximális 20 pontból (40%)

Hallott szövegértés:       8 pont a maximális 20 pontból (40%)

Íráskészség:                   12 pont a maximális 30 pontból (40%)

Az új ponthatárok már a 2017. márciusi ÖSD vizsgákra is vonatkoznak.

A nemzetközi ÖSD vizsga feltételei nem változtak.

Az ÖSD MD vizsga megszerzésének feltétele a szóbeli és írásbeli 60%-os teljesítése. Az egyes részvizsga elemeket minimum 40 %-ra kell teljesíteni.

Nyelviskolánkban 600 óra tanulás után javasoljuk az MD vizsga letételét.

ÖSD Zertifikat C1 OBERSTUFE DEUTSCH

Prüfungsziel

Für die ÖSD-Prüfung C1 Oberstufe Deutsch sollten Teilnehmende fähig sein, in verschiedenen Situationen des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens auch in komplexeren Zusammenhängen zu kommunizieren.
Diese Prüfung für Deutschlernende ab 16 Jahre stellt den Nachweis einer sprachlichen Kompetenz dar, die sich bereits durch einen hohen Grad an Korrektheit und situationsspezifischer Angemessenheit auszeichnet.
Die C1 Oberstufe Deutsch richtet sich besonders an KandidatInnen, die an einer deutschsprachigen Universität studieren möchten. Geprüft werden die Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen.

Prüfungsteile

Leseverstehen (90 Minuten)
Anhand von 4 Aufgaben wird das Verstehen unterschiedlicher authentischer Texte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und/oder in ihren Einzelinhalten überprüft.

Texte:
Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften, Fachtexte, Werbetexte

Aufgaben: Verstehen von Hauptaussagen und Detaisl, Zuordnen von Überschriften zu Texten, Rekonstruieren eines Textes, Ergänzen von Textlücken ohne Vorgaben

Hörverstehen (40 Minuten)
In 2 Aufgaben wird das Verstehen standardsprachlich gesprochener, authentischer Hörtexte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit allgemeiner und gesellschaftsspezifischer Thematik in ihrer Gesamtaussage und in ihren Einzelinhalten überprüft. Texte: Radiosendungen, Vorträge Aufgaben: Erkennen von richtigen und falschen Aussagen, Notieren von Informationen

Schreiben (90 Minuten)
Unter Verwendung mehrerer Vorgaben müssen 2 Texte verfasst werden. Texte: formelle Briefe/E-Mails, Referate, Stellungnahmen, Kommentare

Sprechen (15-20 Minuten)
Der mündliche Teil besteht aus 3 verschiedenen Aufgaben: ein formelles Telefongespräch führen, Diskutieren und Argumentieren, ein mündliches Kurzreferat halten.

Prüfungsdurchführung

Die Kandidaten werden von jeweils zwei ausgebildeten ÖSD-Prüfenden geprüft und anhand von festgelegten Kriterien bewertet. Bei Bestehen sowohl der schriftlichen als auch der mündlichen Teilprüfung wird ein ÖSD-Diplom ausgestellt.

WIRTSCHAFTSSPRACHE DEUTSCH C2

Prüfungsziel

Die ÖSD-Prüfung Wirtschaftssprache Deutsch für Deutschlernende ab 16 Jahre stellt den Nachweis von kompetenter Sprachverwendung auf der höchsten Stufe (C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens) dar und erfordert überdies fachsprachliche Kompetenz in Wirtschaftsberufen und wirtschaftsnahen Bereichen. Diese Prüfung wurde in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich entwickelt.

Prüfungsteile

Leseverstehen (90 Minuten)
Anhand von 4 Aufgaben wird das Verstehen authentischer Texte mit wirtschaftlicher Thematik aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und/oder in ihren Einzelinhalten überprüft. Texte: Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften, firmeninterne Mitteilungen, Geschäftskorrespondenz, Werbe- und Pressetexte Aufgaben: Erkennen von richtigen und falschen Aussagen, Rekonstruieren von Texten, Korrektur von Fehlern, Ergänzen von Wörtern und Wortteilen

Hörverstehen (45 Minuten)
In 3 Aufgaben wird das Verstehen standardsprachlich gesprochener, authentischer Hörtexte mit wirtschaftlicher Thematik aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und/oder in ihren Einzelinhalten überprüft.

Hörverstehen (45 Minuten)
In 3 Aufgaben wird das Verstehen standardsprachlich gesprochener, authentischer Hörtexte mit wirtschaftlicher Thematik aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und/oder in ihren Einzelinhalten überprüft.

Schreiben (75 Minuten)
Unter Verwendung mehrerer Vorgaben müssen 2 Texte verfasst werden. Texte: Geschäftskorrespondenz, interne Firmenmitteilungen, Presseaussendungen, Berichte, Artikel

Sprechen (20 Minuten)
Der mündliche Teil besteht aus 3 Aufgaben: Telefongespräch, Präsentation, Verhandlungsgespräch und Diskussion.

Prüfungsdurchführung

Die Kandidaten werden von jeweils zwei ausgebildeten ÖSD-Prüfenden geprüft und anhand von festgelegten Kriterien bewertet. Bei Bestehen sowohl der schriftlichen als auch der mündlichen Teilprüfung wird ein ÖSD-Diplom ausgestellt. Wenn nur ein Teil bestanden wird (schriftlich oder mündlich), stellt das Prüfungszentrum eine Teilbestätigung aus. Der nicht bestandene Teil kann bei Vorlage der Teilbestätigung innerhalb eines Jahres nach dem ersten Antritt zur Prüfung wiederholt werden.

 ÖSD mintafeladatsorok letöltése ezen a linken

Hogyan lehet jelentkezni ÖSD német nyelvvizsgára?

1. Válassz vizsgaidőpontot

Vizsgaidőpontok:Jelentkezési határidő:
2018. 02.23-03.02.

2018.05.11-13

2018.07. 27-29

2018.10. 05-07

2018.11.30. 02

2018.02.07.

2018.04.27.

2018. 07.11.

2018.09.19.

2018.11.14.

2. Töltsd le a jelentkezési lapot és küldd vissza e-mailen, vagy postán a jelentkezési határidőig.

Jelentkezési lap letöltése »

3. Utald át a vizsgadíjat

A vizsga díját utalhatod az alábbi számlára, vagy nyelviskolánkban befizetheted készpénzzel, vagy bankkártyáddal is fizethetsz a recepción.

Bankszámla számunk: 11600006 00000000 33340054  Deutsch-Haus Bt.

Vizsgadíjak:

Alapfok30 000 Ft.
Középfok34 000 Ft.
Felsőfok36 000 Ft.

 

 

4. Értesítést kapsz e-maileben az elfogadott jelentkezésről

Vizsgaszabályzat

Jelentkezés és fizetés módja:

A 182/2009. (IX. 10.) Korm. Rendelet értelmében nyelvvizsgára mindenki jelentkezhet, aki a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltötte. Jelentkezési időszak a vizsga előtti 6. héttől a vizsgát megelőző 16. napig tart.

ÖSD vizsgára a www.nyelviskola-vac.hu honlapról letölthető vizsgalap szabályos olvasható kitöltésével jelentkezhet a vizsgázó. Vizsgára jelentkező lapot a Deutsch-Haus nyelviskola 2600 Vác Árpád u.45 recepcióján személyesen is kérhet a vizsgázó. Nyitva tartás: hétköznap: 10h-19h. A vizsgára jelentkező lapot a honlapon megadott vizsgára jelentkezési határidőig kell e-mailben, vagy postán, vagy személyesen eljuttatni a nyelviskola recepciójára. Vizsgára jelentkezés feltétele a vizsgadíj befizetése. A vizsgadíj utalható, készpénzzel a recepción fizethető, bankkártyával, hitelkártyával is fizethető a recepción, a jelentkezési határidőig. Jelentkezési határidő után vizsgadíjat nem fizetünk vissza. Amennyiben jelentkezett a vizsgára és befizette a vizsgadíjat, de még nem telt le a jelentkezési határidő, a vizsga díjat 3000 Ft adminisztrációs költség levonásával kérésére visszafizetjük és töröljük a jelentkezését minden elektronikus és manuális rendszerben. Betegség esetén orvosi igazolás bemutatásával a vizsgázó a legközelebbi vizsgán vizsgázhat. A vizsga pontos időpontját a vizsga előtt 10 nappal e-mailben minden egyes jelentkezőnek kiküldjük. A szóbeli és írásbeli vizsga az adott vizsgaidőszakon belül két különböző napon történik.

Abban az esetben, ha egy vizsgázónak csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli vizsga sikerült, akkor a legközelebbi vizsgán csak a vizsgadíj felét kell fizetnie, de mindkét vizsgarészből újból kell vizsgáznia.

Szótárhasználat:

B2 (középfok) vizsgán saját kétnyelvű szótár használható,. B1 (alapfok ZD) vizsgán szótár használata nem megengedett.

C1 (felsőfok) vizsgán egynyelvű saját szótár használható.

Szóbeli vizsga:

A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgázóknak felkészülési idő áll rendelkezésre. Ez az ÖSD Zertifikat Deutsch B1 és az ÖSD Mittelstufe Deutsch vizsga esetében 15 perc, az ÖSD Oberstufe Deutsch C1 vizsga esetében 20 perc.

A szóbeli vizsgabizottság két vizsgáztatóból áll, az egyik végzi a vizsga bemelegítő és egyes feladatok közötti átkötő szakaszait. A másik vizsgáztató beszélgető partnerként vesz részt a vizsgáztatás folyamatában. Az értékelést előbb egymástól függetlenül végzik, melyet személyes értékelőlapjaikon dokumentálnak. Ezt követően kettőjük értékelésének összevetése után a két vizsgáztató közt született konszenzus eredménye képpen születik meg a vizsga végleges értékelése. A vizsgázóval a szóbeli vizsgabizottság az értékelés után azonnal közli az elért eredményt.

A szóbeli vizsga hanganyaga rögzítésre kerül, melyet az ÖSD vizsgaszabályzat értelmében három évig őrzünk meg.

Nem megengedett vizsgázási mód:

A vizsgacsalások, bérvizsgák elkerülése érdekében az ÖSD vizsgaszabályzat előírja mind az írásbeli mind a szóbeli vizsga előtt közvetlenül a vizsgázók személyi igazolványának vagy más fényképes igazolványának ellenőrzését, továbbá vizsgázók aláírásának összevetését a személyi igazolványban vagy más fényképes igazolványban szereplő aláírásával.

Tilos a beszélgetés más vizsgázóval, a felkészülés és vizsga ideje alatt.

Tilos bekapcsolt mobiltelefon, kommunikátor, lap-top stb használata. Ezen eszközöket a vizsga kezdete előtt beszedjük a vizsgázóktól, a vizsga végén visszaadjuk tulajdonosaiknak.

Tilos bármilyen más, a vizsga tisztaságát sértő viselkedés , cselekedet.

A nem megengedett eszközöket használó vizsgázók a vizsgából kizárhatók. Részükre a vizsgabizonyítvány kiadása megtagadható.

Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, Vizsgahely, miután meghallgatta vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, nevüket a Vizsgahely közli az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtal.

Érkezés és távozás:

A vizsgán csak azon személyek vehetnek részt, akik a behívó levélben közölt időpontokat betartják. Vizsgára késve érkező nem vehet részt a vizsgán. Számukra csak a legközelebbi vizsgaidőpontban 20% pótdíj befizetése ellenében lehetséges vizsgázni. A vizsga ideje alatt idegenek, családtagok a nyelviskola épületében nem tartózkodhatnak. A vizsgát befelyező személyek kötelesek haladéktalanul elhagyni az épületet.

Indokolt esetben a nyelviskola eltekint a pótdíjtól.

Egyéb előírások:

A vizsgán csak a felügyelő tanár által kiosztott lepecsételt lapokat lehet használni.

Az utolsó harminc percben a vizsgázó nem hagyhatja el a termet, akkor se, ha már kész a feladatokkal.

Szóbeli vizsga után a vizsgázó nem beszélhet a még nem vizsgázott vizsgázókkal.

Eredményhirdetés, értesítés, fellebbezés:

A bizonyítvány elkészültéig, amennyiben valamelyik vizsgázó ezt külön kéri – iktató számmal ellátott igazolást kaphat a vizsga eredményéről, mely szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.

A vizsga eredményét, két héttel a vizsga után az Osztrák Intézet honlapján a megadott kód alapján a vizsgázók megtekinthetik. A sikeres vizsga bizonyítványokat 6 héttel a vizsga után személyesen, vagy írásos meghatalmazás ellenében lehet átvenni. A bizonyítványok átvételéről értesítést küldünk.

A vizsgadolgozatok az utolsó vizsganaptól számítva négy hétig a vizsgaközpontban és a vizsgahelyeken maradnak. Ez alatt az idő alatt a budapesti vizsgaközpontban  megtekinthetők előzetesen egyeztetett időpontban, felügyelet mellett. Személyes megtekintésen túl tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. Az értékelés szempontjairól a vizsgázót kérésére tájékoztatják. A vizsgázók maximum 45 percen keresztül kézzel jegyzeteket készíthetnek a saját maguk által írt szövegegekről, megoldásokról. Nem másolhatják azonban a feladatokat, ill. nem írhatják le pl. a levél teljes szövegét.

A dolgozatok megtekintése nem jár költséggel. Négy hét elteltével a vizsgadolgozatokat kiküldjük a bécsi ÖSD vizsgaközpontba, ahol három évig megőrzik azokat.

Fellebbezés:

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre, vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgahelynek. A Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz. Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással.

A Vizsgaközpont által hozott határozat ellen másodfokon benyújtott fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

Amennyiben a vizsgázó a határidőn túl nyújtja be fellebbezését, a Vizsgaközpont a benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A vizsgázó a Vizsgaközpont ezen végzése ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett panasszal élhet. Ezen fellebbezés illetékköteles, melynek összege 3.000,- Ft, azaz háromezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

Vis major esetek kezelése:

A vizsga a következő esetekben kerül elhalasztásra:

Tűzeset, árvíz, földrengés, a vizsgázók közlekedését jelentős mértékben befolyásoló sztrájk és/vagy tüntetés, a vízszolgáltatás szünetelése, a vizsgaanyagok megsemmisülése és a fűtés kimaradása, amennyiben az időjárás a fűtést szükségessé teszi. Áramkimaradás esetén – megfelelő fényviszonyok fennállása mellett – a vizsga megrendezésre kerül. Szükség esetén a vizsgarészeket megcseréljük. Ha a fényviszonyok nem teszik lehetővé a vizsga lebonyolítását, a vizsga egy héttel később kerül megrendezésre. Amennyiben a vizsga lebonyolítását lehetetlenné tevő körülmények az írásbeli vizsga közben lépnek fel, a vizsgát félbeszakítjuk. A vizsgázók haladéktalanul elhagyják az épületet, a részben megírt vizsgadolgozatokat nem értékelik, a vizsgát egy héttel elhalasztjuk, a vizsgázók új vizsgafeladatokat kapnak.

Fogyatékkal élők vizsgái:

Vizsgahelyünk a fogyatékkal élőknek biztosítja az esélyegyenlőséget. Az ÖSD vizsgákon is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik, a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását, a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Jelentkezéskor közölni kell, ha a vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni. Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem szükséges orvosi igazolást benyújtani.

A következő intézkedésekkel tesszük lehetővé a fogyatékkal élők vizsgáit: Hallássérült vizsgázók esetén a hallás utáni szövegértés feladatainál a szöveget felolvassuk. Dyslexiás vizsgázók esetén a helyesírás hibákat nem értékeljük, amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Mozgássérült vizsgázók esetében biztosítjuk a kerekes székkel való bejutást a földszinti termünkbe, valamint korlátozott számban számítógépet biztosítunk. A fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről. Recepciónkon hétköznap 10-19 h-ig állunk rendelkezésére.